amdenta
Aličković dr. Amra
specijalista oralne hirurgije
Ul. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo;
Gsm.: +387 (0) 61 37 49 67; Tel: +387 (0) 33 64 50 04;
E-mail: amraamric@hotmail.coma


Gdje smo

Stomatološka ordinacija „Amdenta“ nalazi se u poslovno – stambenoj  zgradi u ul. Azize Šaćirbegović  preko puta Robot Komerca u Hrasnom, općina Novo Sarajevo.  Ordinacija je na II spratu u unutrašnjosti zgrade  s crvenim vratima na ulazu. Na vratima ordinacije  postavljen je  natpis  „Amdenta“, koji se također nalazi i na ulazu, kao i pored ulaza.   a

Zgrada i ulaz

ulaza
All rights reserved | Developed by BuonArte 2012
bos|eng